ابقى على تواصل

Main Content

Who We Are

About Jenan

Jenan began to sell their existing projects in the Eastern Province city of Al Khobar and these projects vary between villas and apartments in excess of 300 housing units as follows:

Home to state owned Saudi Aramco with its onshore and offshore oil field; a producer of Saudi Arabia’s second major product apart from oil, dates, and numerous industrial plants, The Eastern Providence is a powerhouse of its own standing in the Kingdom.

About Photo
About Jenan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More
About Photo
About Jenan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More
Environment Policy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Read More
About Photo
Environment Policy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Read More